Durvis

Ārdurvis ir pirmais, ko ierauga viesi ierodoties pie jums, tādēļ tām jābūt kvalitatīvām un skaistām.

   Arī garāžu vārti un saimniecības ēkas durvis var izskatīties pievilcīgi.

  Durvis var būt gan ievērojamas, gan pavisam nelielas, bet galvenais, lai tās labi un ilgi kalpotu.

 

durvis1_1

durvis2_1 durvis4_1

durvis3_1 durvis3_2

durvis5_1 durvis6_1

durvis7_1 durvis8_1

2014-10-04 17.10.27 2014-10-04 17.08.27